Strona główna
O Katedrze
Grupa Geometrii Różniczkowej
Grupa Równań Różniczkowych i Układów Dynamicznych
Pracownicy Katedry
Konferencje
Seminarium Katedry Równań Różniczkowych
Seminarium "Nieliniowe równania różniczkowe: symetrie, ansatze, rozwiązania"
Seminarium "Stabilność fal nieliniowych"
Seminarium Grupy Geometrii Różniczkowej


Konferencje

Conference "Dynamics, Equations and Applications" (DEA 2019)

Conference on Ulam's Type Stability

Conference "Dynamical Systems, Difference and Functional Equations"

Conference "Mathematics in Technical and Natural Sciences"

53rd International Symposium on Functional Equations

Wandering Seminar: A mini-conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems

7th Symposium on Integrable Systems