Strona główna
O Katedrze
Grupa Geometrii Różniczkowej
Grupa Równań Różniczkowych i Układów Dynamicznych
Pracownicy Katedry
Konferencje
Seminarium Katedry Równań Różniczkowych
Seminarium "Nieliniowe równania różniczkowe: symetrie, ansatze, rozwiązania"
Seminarium "Stabilność fal nieliniowych"
Seminarium Grupy Geometrii Różniczkowej


Grupa Geometrii Różniczkowej


Zainteresowania Grupy Geometrii Różniczkowej obejmują szereg zagadnień z geometrii różniczkowej, analizy globalnej i topologii. W szczególności przedmiotem zainteresowania Grupy Geometrii Różniczkowej są następujące tematy:
- własności algebraiczne grup automorfizmów struktur geometrycznych,
- twierdzenia o rekonstrukcji w geometrii różniczkowej,
- teoria Liego dla nieskończenie wymiarowych grup Liego,
- podstawowe własności grup homeomorfizmów,
- różniczkowa teoria Galois,
- zastosowania ww. zagadnień.