Strona główna
O Katedrze
Grupa Geometrii Różniczkowej
Grupa Równań Różniczkowych i Układów Dynamicznych
Pracownicy Katedry
Konferencje
Seminarium Katedry Równań Różniczkowych
Seminarium "Nieliniowe równania różniczkowe: symetrie, ansatze, rozwiązania"
Seminarium "Stabilność fal nieliniowych"
Seminarium Grupy Geometrii Różniczkowej


Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Maciej Capiński

Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Piotr Oprocha
prof. dr hab. Tomasz Rybicki

Profesorowie AGH:

dr hab. Krzysztof Ciepliński, profesor AGH
dr hab. Rafał Kapica, profesor AGH
dr hab. Oleg Morozov, profesor AGH
dr hab. Anna Żeromska, profesor AGH

Adiunkci:

dr Elżbieta Adamus
dr Anna Bahyrycz
dr Magdalena Foryś-Krawiec
dr Silvere Gangloff
dr hab. Eliza Jabłońska
dr Julian Janus
dr Jolanta Jarnicka
dr Olena Karpiel
dr Agnieszka Kowalik
dr Tomasz Kułaga
dr Ekaterina Kutafina
dr Jacek Lech
dr Kinga McInerney
dr Ilona Michalik
dr Jolanta Olko
dr Anna Pudełko
dr hab. Lucjan Sapa
dr Tomasz Świderski
dr Tomasz Zabawa

Asystenci:

mgr Łukasz Czech
dr Mirosław Luśtyk
dr Adam Mahdi Al-Dhayeh
dr Paweł Potorski
dr Anna Wasieczko-Zając
dr Piotr Żuraniewski

Pracownicy emerytowani:

dr hab. Vsevolod Vladimirov
dr Marzenna Pytel-Kudela
dr Krystyna Rakoczy-Pindor