Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Dnia 28-01-2020 (wtorek) o godz. 16:00 w sali 304 (łącznik A3/A4)
dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
wygłosi referat:
Własności Steinhausa w polskich grupach abelowych.

Więcej (streszczenie referatu) ...

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl