Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Dnia 27-04-2021 (wtorek) o godz. 16:00
Jana Hantáková
(M. Skłodowska-Curie Post-doc at AGH)
wygłosi referat:
Limit sets of discrete dynamical systems.

Więcej (streszczenie referatu) ...

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl