Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Dnia 2-03-2021 (wtorek) o godz. 16:00
Maciej Capiński
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
wygłosi referat:
TBA.

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl