Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Dnia 8-06-2021 (wtorek) o godz. 16:00
Alejandro Passeggi
(Universidad de la República Uruguay)
wygłosi referat:
Metric conditions implying annular chaos (Work in progress together with Fabio Tal).

Więcej (streszczenie referatu) ...

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl