Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Planowane referaty

8-06-2021

Alejandro Passeggi (Universidad de la República Uruguay)
Metric conditions implying annular chaos (Work in progress together with Fabio Tal), streszczenie

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl