Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Wygłoszone referaty

25-05-2021

Jason Mireles James (Florida Atlantic University)
Introduction to validated numerics for analytic functions, streszczenie

18-05-2021

Sylvain Crovisier (Université Paris-Saclay)
Dynamics of surface diffeomorphisms: decomposition, entropy and Lyapunov exponents, streszczenie

11-05-2021

Dyi-Shing Ou (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Nonexistence of wandering domains for infinitely renormalizable Hénon maps, streszczenie

27-04-2021

Jana Hantáková (M. Skłodowska-Curie Post-doc at AGH)
Limit sets of discrete dynamical systems, streszczenie

22-04-2021

Jean-Philippe Lessard (McGill University)
A functional analytic approach to rigorous numerics in dynamics: an introduction, streszczenie

13-04-2021

Philip Boyland (University of Florida)
Generalizing pseudoAnosov maps, streszczenie

16-03-2021

Lucjan Sapa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Parabolic-elliptic and parabolic systems in diffusion models, streszczenie

9-03-2021

Yonatan Gutman (Polish Academy of Sciences)
Variational principles for metric mean dimension, streszczenie

2-03-2021

Maciej Capiński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Introduction to computer assisted proofs in dynamical systems, streszczenie

28-01-2020

dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Własności Steinhausa w polskich grupach abelowych, streszczenie

3-12-2019

prof. Paweł Krupski (Politechnika Wrocławska)
O topologii nieskończenie wymiarowej i zastosowaniach teorii absorberów, streszczenie

26-11-2019

prof. Jan Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Topologiczne transformacje cylindryczne, streszczenie

29-10-2019

prof. Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Ograniczenia na stan w równaniach różniczkowych cząstkowych - modele i perspektywy badań, streszczenie

25-06-2019

prof. Maksim Pavlov (Lebediev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia)
Lax pairs and integrable systems, streszczenie

18-06-2019

prof. Judy Kennedy (Lamar University, USA)
Bizarre topology is natural in dynamical systems, streszczenie

9-04-2019

prof. Pierre Guillon (Institut de Mathématiques de Marseille, CNRS)
Some computational aspects of multidimensional symbolic dynamics, streszczenie

5-03-2019

prof. Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński)
Kombinatoryczna dynamika topologiczna, streszczenie

29-01-2019

prof. Piotr Bogusław Mucha (Uniwersytet Warszawski)
Słów kilka o przepływach z niestałą gęstością, streszczenie

11-12-2018

prof. Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Symetryczne twierdzenie Lapunowa o centrum, streszczenie

6-11-2018

dr hab. Marek Galewski (Politechnika Łódzka)
Kiedy lokalny dyfeomorfizm staje się globalnym? Od linii prostej do przestrzeni Banacha. Zastosowania do równań nieliniowych w postaci niewariacyjnej, streszczenie

23-10-2018

dr Jan Boroński (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
The topology of invariant sets: from strange attractors to minimal continua, streszczenie

10-04-2018

prof. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
Matematyczne wyzwania w teorii chemotaksji, streszczenie

27-03-2018

dr Grzegorz Guzik (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
Semiatraktory układów dynamicznych reprezentowanych przez kocykle, streszczenie

23-01-2018

dr Jason Mireles James (Florida Atlantic University)
Numerical computation of invariant manifolds via the parameterization method, streszczenie

21-11-2017

prof. Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski)
Układy dynamiczne z opóźnieniem w zastosowaniach, streszczenie

24-10-2017

prof. Krystyna Kuperberg (Auburn University, USA)
Kształt zbiorów minimalnych w nieokresowych układach dynamicznych, streszczenie

25-04-2017

prof. Maciej Sablik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Alienacja równań funkcyjnych, streszczenie

11-04-2017

prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
Losowe układy funkcyjne na niskowymiarowych rozmaitościach, streszczenie

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl