Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Kontakt

W sprawach związanych z seminarium prosimy kontaktować się bezpośrednio z prof. drem hab. Piotrem Oprochą, bądź pocztą elektroniczną na adres: oprocha@agh.edu.pl.

Copyright © 2017-2019 WMS AGH
Kontakt: oprocha@agh.edu.pl